Ο αστυνομικός Michael Jackson!

Ο αστυνομικός Michael Jackson!

Ένας αστυνομικός “διαφορετικός” από τους άλλους! Ρυθμίζει την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης όχι με τον παραδοσιακό -βαρετό- τρόπο αλλά …χορεύοντας!

Τροχονόμε χόρεψε μου μια κλήση! 🙂

Απολαύστε τον!